Rotel rr 1050 инструкция

У нас вы можете скачать книгу rotel rr 1050 инструкция в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

The label for your selection appears in the display. That input source device becomes the selected device. The display shows the label for the input source selected. The default labels that appear in the display match the button labels. Their function depends on the type of component selected. Twenty of the buttons on the RR the nine device buttons, the EXT button and the number buttons 0 - 9 can store multiple command macro sequences.

For example, a sequence that turns on the TV set, selects channel 5, turns on the surround processor, and selects the TV input. A macro sequence is sent by pressing the MACRO button followed by the button where the macro is stored.

See the Macro Programming section for more information. In a dark room, the RR automatically activates its backlighting feature for 6 seconds when a button is pressed. This button is disabled in a bright room. The RR can be configured to beep whenever a button is pressed. When this feature is activated, the indicator appears in the display. Alla knappar kan omprogrammeras med nya IR-signaler. The indicator appears in the display when the batteries are weak and need to be replaced:.

Any button in any device set can be reprogrammed with new IR signals. Additional programming options such as special macro programming, clearing memorized commands, cloning commands from one RR to another and resetting the RR are described later in this section. To teach the RR the commands from one of your other remote controls, place the two remote controls end to end as shown in the illustration at the front of this manual.

There are two different sets of steps used when programming the RR The name of that device appears in the display. Adjust the position of the two remote controls and try again. During operation, the first command is sent when the button is pressed once, the second command is sent the next time the button is pressed, and the third command is sent the third time the button is pressed. CD-spelare, DVD-spelare eller en video. Press the SCAN button a second time.

To learn a third command, press the SCAN button a third time. To change the programming of any command for a multistep button, it is necessary to start over beginning with the first command. Twenty of the buttons on the RR the nine device buttons, the EXT button and the number buttons 0 - 9 can store multiple command macro sequences — for example, a sequence that turns on the TV set, selects channel 5, turns on the surround processor, and selects the TV input.

To program a macro sequence, first make sure that all of the desired commands have already been learned by the RR — the macro feature simply records a sequence of individual RR button commands. Press the desired individual commands until the entire sequence has been performed. Each button press is confirmed in the display followed by a prompt for the next step.

To select an input for the device press and hold the button for more than one second. To enter a time delay following a command, hold the button for the desired length of the time delay. The last device selected in the macro sequence remains the device the RR is set to operate.

If you want a different device to be active after using the macro command, select that device as the last step in the macro. The factory programmed codes for Rotel receivers and surround sound processors and Rotel DVD players are restored. Be sure this is what you want to do! The learned commands for the other buttons are not erased. To transfer the programming, place two RR remote controls with their IR windows facing each other, then proceed as follows.

Se mer om detta i avsnittet om programmering. CD, TV eller video osv. Press the EDIT button. It takes 10 minutes to send all of the data. At the completion of the data transfer, one of the following confirmation messages appears in the display of the receiving RR All learned commands will be retained. Whenever you press a button on the RR, its name appears in the display. By default, the labels match the printed labels for each button. You can change the label that appears when a button is pressed — to change the language or customize the labels to match your components.

You can switch between the two. We recommend that you not change the first page of labels. Use the second page to enter custom labels. This allows you to return to the default labels at any time. Press the button again to toggle back to the first page. The current label appears in the display with the first letter flashing.

Repeat steps 4 and 5 to complete the new label. When a custom label is complete it is automatically centered in the display. Press the EDIT button to save the new label and return to normal mode. Repeat steps 1 — 6 for to relabel each desired button. During the labeling process, if no button is pressed for 15 seconds, the RR returns to normal mode without saving a new label.

Placera de fyra AAA-batterierna enligt polaritetsmarkeringarna i batterifacket. Every command button for each device can have its own custom label. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Druk op de apparaatof commandotoets die u van een nieuw naampje wilt voorzien.

Het huidige label verschijnt met de eerste letter knipperend in het scherm. Gebruik de X van het numerieke toetsenbord voor een spatie. Om het nieuwe label af te maken herhaalt u de stappen 4 en 5. Wanneer het vervaardigde label af is, komt het vanzelf midden in het infoscherm te staan. Om een volgend label te veranderen drukt u op een andere toets en herhaalt de bovenstaande zes stappen. Wanneer u tijdens het programmeren langer dan 15 seconden geen toets aanraakt, gaat de RR weer op normale bediening over zonder de nieuwe gegevens te hebben opgeslagen.

Het opnieuw labelen verandert alleen de naam voor de opdrachtset die op dat moment actief is. Iedere commandotoets van ieder apparaat kan van een andere naam voorzien worden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor voor welke radio of TV interferentie dan ook, veroorzaakt door ongeautoriseerde modificaties aan deze apparatuur.

Zulke modificaties kunnen de bediening van deze apparatuur in de weg staan. De RR keert dan weer terug naar zijn normale doen. Ook dan keert de RR weer terug naar zijn normale doen.

Een advies om het nog maar eens te proberen. De RR blijft in de ontvangstfunctie tot dat alle data goed zijn over gekomen. Probeer niet data over te brengen van andere afstandsbediening dan de RR Wanneer u een toets indrukt op de RR verschijnt zijn labelnaam in het infoscherm. U kunt echter de verschijnende labelnaam naar eigen inzicht wijzigen wanneer u dat prettig of handig vindt.

U heeft twee complete sets pages aan labels tot uw beschikking. U kunt tussen de twee heen en weer schakelen. Wij raden u aan de eerste set niet te wijzigen. Gebruik de tweede set om naar uw hand te zetten, zodat u altijd terug kan naar een originele set labels. Om weer terug te gaan naar de eerste pagina druk nogmaals op dit knopje. Namen veranderen voor de toetsen. Het veranderen van naam voor een toets: Druk op een apparaattoets om bij de commandoreeks te geraken waarvan u de naam wenst te veranderen.

Druk op TUNER om de namen te veranderen in het infoscherm wanneer u de verschillende toetsen in de tunerfunctie bedient. Overtuig u van het feit of u dat echt wenst!! Из опыта наших пользователей мы знаем, что большинство из Вас не уделили этому особого внимания. Большая часть инструкций, сразу же после покупки попадает в корзину для мусора вместе с коробкой - это ошибка.

Ознакомьтесь с информацией, касающейся инструкции Rotel RR, которая поможет Вам в будущем сэкономить нервы и избежать головной боли. Если вы не хотите каждый раз читать информационные брошюры, касающиеся, тех или Rotel RR иных изделий, достаточно, прочитать их раз - сразу же после покупки устройства.

Вы получите основное знания, касающиеся поддержания изделия Rotel RR в хорошем эксплуатационном состоянии, так, чтобы без проблем достигнуть его планируемого цикла работы. Затем инструкцию можно отложить на полку и вернуться к ней только в случае, если вы не уверены, правильно ли проводится техобслуживание изделия. Правильный уход является необходимым элементом Вашего удовольствия Rotel RR Раз в году пересмотрите шкафчик, в котором держите инструкции для всех устройств, - выбросите те, которыми вы уже не пользуетесься.

Это поможет Вам сохранять порядок в своей домашней базе инструкций обслуживания. Как видите в инструкции вы найдете информацию, которая реально поможет Вам в использовании Вашего изделия.

Стоит с ней ознакомиться, чтобы избежать разочарований, возникающих из более короткого, нежели предусматривалось, периода исправности изделия Rotel RR Если все же вы не хотите копить инструкции в своем доме, наш сайт поможет Вам в этом - вы должны найти у нас руководство по обслуживанию большинства из своих устройств, а также Rotel RR Мы поможем Вам ее найти и сэкономить Ваше время. Первая страница Последняя страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T elecomando Universale Programmabile.

Mando a Distancia Universal con Capacidad de Aprendizaje.